På vei inn i fremtiden

Ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen planlegger vi i disse dager oppstarten av et grønt innovasjonsprosjekt fra og med skoleåret 2015/2016. I første omgang er det elever på vg2 studiespesialiserende som får tilbud om å være med, og planen er å gjennomføre prosjektbasert undervisning hvor realfagselever (Fysikk + IT) samarbeider tett med økonomielever (EBU + Markedsføring og ledelse), og hvor ungdommene har et felles møtepunkt i faget Teknologi og forskningslære.
1376617_10151607785331389_277257274_n

På denne bloggen vil vi jevnlig dele diskusjoner, refleksjoner og erfaringer fra prosjektet.
226871_10151252669661389_119844553_n

Bakgrunn for prosjektet

Hva skal vi leve av i fremtiden? Vi lever i en tid hvor klimaet trues blant annet på grunn av stort forbruk av fossilt brensel. Verden har blitt oppmerksom på denne trusselen, og i mange land utvikles, effektiviseres og tas nye grønne energiformer i bruk. Norge har en økonomi som er bygget opp på store inntekter fra utvinning og produksjon av olje og gass. På sikt vil dette måtte endre seg. Grunnlaget for fremtidige generasjoner er i fare; biologisk mangfold, forbruk, egoisme. Måten vi utvikler forretninger nå ødelegger for fremtidig forretning. Dette må bedriftene ta innover seg. Menneskelig arbeidskraft er den viktigste ressurs. Verdiskapningen kan økes på en bærekraftig måtes, ved at ressursene utnyttes bedre.
1394118_10151632861901389_1549172611_n

Hva skal vi jobbe med i fremtiden? Mange av fremtidens jobber eksisterer ikke. Vi vet at innovasjon vil være viktig for å videreutvikle og skape nye arbeidsplasser, og vi vet at teknologi har fått og vil ha en sentral rolle i menneskers liv. Vi vet også at grønne innovasjoner vil være bærekraftige og mer levedyktige enn de som ikke er klimavennlige. For at Norge skal være en offensiv bidragsyter i samfunnsutviklingen, bør arbeidet med grønne innovasjoner starte i skolen.
60402_10151289539656389_929035511_n

Hvordan lykkes med fremtidige innovasjoner? Svært mange forsøk på innovasjoner lykkes ikke. For at en innovasjon skal ha livets rett må den treffe et behov i markedet og den må tilføre noe nytt enten det er et nytt produkt, en ny arbeidsmetode eller ny løsning for en utfordring. Vi tror det er større muligheter for å lykkes med innovasjoner dersom ulike faggrupper jobber sammen. Dersom realister og økonomer jobber sammen om innovasjon, er det lettere å luke vekk tekniske og økonomiske svakheter ved innovasjonen. Vi tror også sjansen til å lykkes med innovasjoner øker hvis elevene lærer seg å bruke utforskende metoder i læring. Læring ved å løse oppdrag på vegne av bedrifter og offentlige instanser, vil gjøre opplæringen realistisk og mer spennende enn tradisjonelle metoder som er mest brukt i skolene. For å møte den fremtiden som vi vet venter elevene, ønsker vi å etablere et prosjekt som gjør elevene kvalifisert for de utfordringene de vil møte i samfunnet og næringslivet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s