– Vi vil klare å redde kloden

To av elevene ved den nye grønne innovasjonslinjen til Nordahl Grieg vgs er Jørgen Holstad Engelsen og Magnus Haukeland.

begge      (Jørgen til venstre, Magnus til høyre)

Begge er godt fornøyde med opplegget så langt: “De første 7 ukene ved det grønne innovasjonsstudiet har vært lærerikt med besøk fra mange spennende og interessante personer” forteller Jørgen som spesielt trekker frem foredragene til Claus Gladyszak fra Innovasjon Norge og Tore Furevik fra Bjerknessenteret for klimaforskning/Universitetet i Bergen. “Skoledagen har vært gøy med mange alternative former for læring” slår Jørgen fast. Magnus deler flere av de samme tankene: “De første ukene har vært litt som jeg håpet på, vi har gjort prosjekter som har vært veldig lærerike og interessante, særlig besøket fra Innovasjon Norge. Det har vært en god kombinasjon mellom skole og alternativt innhold”.

Magnus    Jørgen

Et annet prosjekt som trekkes frem er FremtidsPiloten (som dere kan lese mer om i dette innlegget), og spesielt den siste delen som handlet om ideutvikling og skaperkraft. Dette arbeidet ble gjennomført hos Impact Hub Bergen, der elevene skulle omsette egne ideer til utvikling av prototyper og teste løsninger. “Prototypverkstedet med The Hub var ekstremt gøy” er den klare dommen til Jørgen (noe denne videoen tydelig viser 🙂 ), som håper å få fortsette med lignende aktiviteter ved den grønne innovasjonslinjen i tiden fremover. Om forventningene sine til fortsettelsen videre forteller Magnus: “Jeg håper på flere prosjekter hvor vi kanskje jobber med bedrifter eller gründere, og at vi skal ta for oss framtidsrettede problemstillinger”.

“Hemmelig” prosjekt
Når det gjelder veien videre, vil elevene ved den grønne innovasjonslinjen få presentert et konkret prosjekt å jobbe med mandag 12/10 etter høstferien. Dette prosjektet vil de så holde frem med til medio desember måned, og vi lærere er utrolig spente på hva som kan komme ut av dette arbeidet. Foreløpig vet ikke elevene hva prosjektet skal handle om, og grunnen til dette er at vi ønsker elevenes løsninger på det problemet vi skal presentere for de. Så i stedet for at elevene skal bruke høstferien til å spørre familie, venner og bekjente om innspill på prosjektets problemstilling, ønsker vi at de skal komme med sine egne tanker, vurderinger og refleksjoner når de starter opp med prosjektet om ca 10 dager.

h9X22OiOwvLizJ1k2lN8DOdozA-3drGuwQH72-ERbbw   

Strategiske valg
Men selv om elevene ennå ikke vet hva de skal jobbe med etter høstferien, vil de ikke møte opp uforberedt. For mange av de aktivitetene og valgene vi lærere har gjort gjennom oppstartsperioden har skjedd med tanke på dette første egne prosjektet. Eksempelvis har elevene gjennom fysikkundervisningen så langt arbeidet med følgende tema: “Elektrisitet” og “Fysikk og teknologi“. Begge disse temaene blir vanligvis gjennomgått på slutten av skoleåret, all den tid både “Ergo” og “Rom stoff tid” (som er de to brukte læreverkene i fysikk i Norge) omtaler disse temaene sist. Men vi har vurdert det dithen at kunnskapen elevene får om disse temaene vil være hensiktsmessig når de møter på det “hemmelige” prosjektet etter høstferien. Fysikkundervisningen har forøvrig skjedd i nært samspill med undervisningen i Teknologi og forskningslære, der elevene har brukt den første tiden på å bli kjent med grunnleggende elektronikk. Elevene har lært om ulike komponenter som motstander, dioder og sensorer, samt gjort noen små forsøk med komponentene og testet litt hvordan de fungerer i en krets. Dette grunnlaget gir elevene noen av verktøyene de trenger når de skal begynne å designe produkter. Etter de 7 første ukene har nå elevene et fint grunnlag til å leke seg med elektronikken fremover.

MvJHLoHoLEnPikofwkrTJqJB9Kg_zyGrLw-YLUGvnII


Motivasjonen bak å velge den grønne innovasjonslinjen

Tilbake til de to elevene og deres motivasjon for å velge den grønne innovasjonslinjen ved Nordahl Grieg vgs. Magnus sier: “Jeg valgte den grønne linjen først og fremst fordi jeg syntes den hørtes veldig interessant ut. Dessuten er linjen veldig framtidsrettet, og jeg tror den ekstra kompetansen jeg kan få her vil være attraktiv i framtiden”. Jørgen har lignende tanker for sitt valg: “Jeg valgte denne linjen fordi jeg er interessert i nyskapende teknologi og hadde lyst til å være med på å skape noe nytt. Synes også det grønne skiftet som er nødt til å skje i Norge er spennende å være med på”.

zbCpa8C4Iw-z66gqswF-TmpnCI_AyRJDQlHuW4tDNeE

Livet etter vgs
Når det gjelder planer for høyere utdanning etter videregående, er Jørgen klar i sin tale: “Jeg har lyst til å flytte til Trondheim og ta ingeniørstudiet ved NTNU“. Magnus er noe mer usikker: “Fortsatt litt tidlig å si eksakt for min del, men det blir i allefall noe innen grønn innovasjon”. Om drømmejobben til Magnus hersker ingen tvil: “Jeg er eier for en bedrift jeg startet etter en ide jeg fikk fra den grønne innovasjonslinjen”. Jørgen sin drømmejobb er å “jobbe i et nytt firma som har æren av å ha brakt Norge fra olje-alderen og inn i en grønn fremtid. Slik som Statoil skapte oljeeventyret for Norge for 40 år siden”.

Vil vi redde kloden?
Det store spørsmålet er uansett om det nok tid til å redde kloden. Hva tenker to unge og reflekterte herremenn om fremtidsutsiktene for planeten vår? En nøktern Jørgen konstaterer at det er mange dyktige personer som jobber hardt for å finne nye bærekraftige løsninger. “Jeg tror at vi kan klare å redde jordkloden, men det vil kreve handling før det er for seint”. Magnus er langt mer optimistisk: “Ved hjelp av den grønne innovasjonslinjen, blir det null problem. Vi vil klare å redde kloden” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s