0

Store forventninger til den grønne innovasjonslinjen

Jeg er veldig usikker på hva jeg vil jobbe med i fremtiden, fordi jeg er interessert i så mange forskjellige ting. Grønn innovasjon holder alle dører åpne for fremtiden, og åpner kanskje en ny dør til en jobb som ikke eksisterer enda.
Maria Bruvik (16), Nordahl Grieg vgs.

Maria Bruvik, Sara Kolsrud Ellingsen og Selma Jerad går alle tre på VG1 studiespesialiserende ved Nordahl Grieg videregående skole. Da de for en tid tilbake skulle foreta det viktige fagvalget for VG2, var interessene ulike hos de tre venninnene: Maria ønsker å studere noe innen realfag, Sara tenker seg å bli ingeniør eller arkitekt, mens Selma planlegger å jobbe innenfor ledelse og markedsføring. Men selv om fremtidsperspektivene er ulike, gløder de tre ungdommene for klimaspørsmål og behovet for å skape en grønn fremtid. Derfor ble valget enkelt når de oppdaget at Nordahl Grieg vgs tilbyr en grønn innovasjonslinje på VG2 som samler både realister (Maria og Sara) og økonomer (Selma). Som forklart i tidligere blogginnlegg (blant annet i “Grønn innovasjon 2.0“), består den grønne innovasjonslinjen av realfagselever (Fysikk + IT) og økonomielever (EBU + Markedsføring og ledelse), med felles møtepunkt i Teknologi og forskningslære. I skrivende stund har 27 elever meldt seg på til Grønn innovasjon 2.0 for skoleåret 2017/18, og Maria legger ikke skjul på at hun gleder seg: “Det kommende skoleåret ser jeg veldig frem til. Det blir spennende å se hvordan fagene fungerer sammen i linjen, da jeg har hørt masse positivt om det! Jeg håper vi får gjort mye lærerikt og kjekt sammen med andre, og dratt på utflukter relevante for fagene. Jeg har også fått høre at grønn innovasjon har mange spennende samarbeidspartnere som jeg gleder meg veldig til å møte”.

bilde-MSS
fra venstre: Sara Kolsrud Ellingsen, Selma Jerad og Maria Bruvik.

Sara kan fortelle at hun ser for seg “…et år med mange gøye og lærerike prosjekter hvor vi får jobbet på tvers av fagene og hvor vi finner en “løsning” på problemet selv”. Hennes tanker om det kommende skoleåret oppsummerer godt hva som kjennetegner den grønne innovasjonslinjen ved Nordahl Grieg vgs, nemlig tverrfaglighetprosjektbasertfremtidsrettetinnovativ.

De tre ungdommene har i flere år reflektert rundt klimaspørsmål. For Selma sin del begynte det i overgangen til tenårene: “Klimaspørsmål er noe jeg har vært interessert i en god stund nå og jeg tror jeg begynte å tenke og diskutere det med andre når jeg var rundt 12-13 år. Jeg snakket masse med pappa om hvordan verden kom til å være fremover og hvorfor det kommer til å skje”. Maria ble opptatt av klimaspørsmål noen år senere: “Det var vel i 8. klasse jeg fikk øynene opp for naturfag og klimaspørsmål. Vi hadde et prosjekt om nettopp dette som var utrolig spennende. I senere tid har jeg også fått mange venner som har vist stort engasjement for klimaspørsmål, i blant annet ungdomsorganisasjonen Natur og Ungdom”. For Sara sin del begynte interessen allerede på barneskolen: “Jeg hadde en god venninne på barneskolen som var veldig opptatt av klima og miljø. Hun hadde el-bil før det ble “inn” og hun fortalte meg om global oppvarming”.

Alle de tre ungdommene deler en felles bekymring for de globale klimaendringene som finner sted. I den forbindelse peker Selma på økt havnivå, issmelting og mulig utryddelse av isbjørn. Maria trekker videre frem ekstremvær og økte temperaturer, mens Sara har noen ord å komme med til klimafornektere: “Jeg synest at det er skremmende mange som ikke tror på global oppvarming og at de globale klimaendringene er menneskeskapte. Naturen er sårbar og den drastiske temperaturøkningen er viktig å få under kontroll”.

Om troen på at vi mennesker skal klare å løse de globale klimautfordringene er ungdommene delte. Selma og Sara er de mest optimistiske, og sistnevnte sier: “Jeg tror vi har de ressursene og den kunnskapen vi trenger for å løse de globale klimaendringene”. Men Maria er ikke like overbevist: “Jeg er usikker på om de globale klimautfordringene kan løses av mennesker, nettopp fordi de skjer så fort. Det er vanskelig å bremse ned på noe vi lever av, som for eksempel produksjonen av olje og gass, men å finne nyere og mer moderne måter å skaffe energi på blir heldigvis satset mer og mer ressurser på. Jeg tror at hvis flere engasjerer seg i kampen, kan vi komme mye nærmere målet om å løse de globale klimautfordringene”.

0

Grønn innovasjon 2.0

På denne tiden for to år siden planla vi oppstarten av en grønn innovasjonslinje ved Nordahl Grieg videregående skole. Det skulle bli begynnelsen på et fantastisk lærerikt og spennende skoleår 2015/16, både for elever og lærere.

Nå er vi påny igang med å forberede Grønn Innovasjon 2.0 for kommende skoleår 2017/18. Tilbudet gis til de som begynner på VG2 studiespesialiserende, og denne innovasjonslinjen består både av realfagselever (Fysikk + IT) og økonomielever (EBU + Markedsføring og ledelse), med felles møtepunkt i Teknologi og forskningslære (se figuren under).

grønn-innovasjon-fag

Sentrale stikkord for den grønne innovasjonslinjen ved Nordahl Grieg vgs er tverrfaglig prosjektbasert fremtiden innovasjon, og nederst i dette blogginnlegget utdypes disse stikkordene.

Men først: I dag hadde vi gleden av å møte elevene som skal gjennomføre Grønn Innovasjon 2.0 fra høsten av. I den anledning hadde vi også invitert Helene Frihammer fra Klimapartnere Hordaland, som gav et svært inspirerende og engasjerende klimaforedrag.

helene1

Innledningsvis pekte Frihammer på de mange utfordringene verden møter i dag – alt fra klimaflyktninger til økt flomfare i Nordfjord. Deretter viste hun frem en rekke eksempler på hvordan kreative innovasjonsløsninger gir håp for fremtiden.

Tilstede på dagens samling var også noen av elevene fra det første kullet på grønn innovasjon, som koste seg med velsmakende pizza:

vg3

Men først og fremst var møtet i dag for de nye elevene som starter på grønn innovasjon kommende skoleår 2017/18.

bilde2

bilde3

Etter pizza og foredrag ble elevene utfordret til å skrive 6 ord om fremtidens klimautfordringer, og som dere ser var det mye spennende og variert som kom til uttrykk:

lapper

amanda     henrik

isakwi

mie

johan

magnus

maria

mathias

lapper2

Oppsummert ble dette en veldig givende dag på Nordahl Grieg videregående skole, hvor vi nå gleder oss stort til å sette igang med Grønn Innovasjon 2.0.

Nedenfor gis mer informasjon om hva denne grønne innovasjonslinjen handler om (deler av teksten nedenfor er tidligere publisert i blogginnlegget “På vei inn i fremtiden“).

Tverrfaglig og prosjektbasert
På grønn innovasjon skal det jobbes tverrfaglig. Akkurat det er forsåvidt ikke noe spesielt, de aller fleste av oss pedagoger har selvsagt samarbeidet på tvers av faggrenser tidligere. Men det unike er at denne tverrfagligheten er mye mer gjennomgripende på denne grønne innovasjonslinjen. Før vi gjennomførte grønn innovasjon for to år siden, hadde jeg så langt i min lærergjerning konsentrert meg utelukkende om “mine” fag, som er fysikk, matematikk og naturfag. Hva lærerne i Teknologi og Forskningslære og IT drev på med hadde jeg igrunnen ikke helt oversikt over. For ikke å snakke om fag som EBU og Markedsføring og ledelse, der var jeg nærmest blank! Men gjennom dette grønne innovasjonsprosjektet var det slutt på å sitte på hver vår tue. Nå skulle vi samarbeide tett alle sammen, og ett av de grepene vi gjorde for to år siden var å sitte sammen og diskutere de ulike fagenes kompetansemål og egenart. En av de viktige erkjennelsene slike diskusjoner gav meg, er at det ikke er nok å bruke fysikkunnskaper til å lage en teknologisk duppeditt som kan være bra for miljøet. Folk kjører for eksempel ikke elbil bare for at det er miljøvennlig. Derimot kan de tenkes å gjøre det hvis de kan kjøre i kollektivfelt, ha gratis offentlig parkering, slippe moms ved kjøp osv… Altså: For å skape et best mulig sluttprodukt, er vi avhengig av å samkjøre kompetansen fra en rekke ulike fag. Og det er nettopp denne tverrfagligheten som skal speile det grønne innovasjonsprosjektet: Gjennom skoleåret skal elevene jobbe prosjektbasert og bruke kunnskapen fra de ulike fagene til å komme opp med ulike produkter. Disse vil forhåpentligvis i noen tilfeller være så bra, lønnsomme og miljøvennlige at elevene kan selge det gjennom sin egen bedrift.

Fremtidig innovasjon
Hva skal vi jobbe med i fremtiden? Vi vet at samfunnet endrer seg raskere enn noengang før, og at mange av fremtidens jobber ennå ikke eksisterer. Vi vet at innovasjon vil være viktig for å videreutvikle og skape nye arbeidsplasser, og vi vet at teknologi har fått og vil ha en sentral rolle i menneskers liv. Vi vet også at grønne innovasjoner vil være bærekraftige og mer levedyktige enn de som ikke er klimavennlige. Vi vet at klimaet er truet, og at det skrikes etter de gode løsningene. Vi tror det er større muligheter for å lykkes med innovasjoner dersom ulike faggrupper jobber sammen. Dersom realister og økonomer jobber sammen om innovasjon, er det lettere å luke vekk tekniske og økonomiske svakheter ved innovasjonen.

For at Norge skal være en offensiv bidragsyter i samfunnsutviklingen, bør arbeidet med grønne innovasjoner starte i skolen. Gjennom å jobbe prosjektbasert vil både realfags- og økonomielevene få utvidet horisonten sin og få en langt bedre forståelse av hvordan samfunnet fungerer og hva som vil være de gode løsningene.