Grønn innovasjon 2.0

På denne tiden for to år siden planla vi oppstarten av en grønn innovasjonslinje ved Nordahl Grieg videregående skole. Det skulle bli begynnelsen på et fantastisk lærerikt og spennende skoleår 2015/16, både for elever og lærere.

Nå er vi påny igang med å forberede Grønn Innovasjon 2.0 for kommende skoleår 2017/18. Tilbudet gis til de som begynner på VG2 studiespesialiserende, og denne innovasjonslinjen består både av realfagselever (Fysikk + IT) og økonomielever (EBU + Markedsføring og ledelse), med felles møtepunkt i Teknologi og forskningslære (se figuren under).

grønn-innovasjon-fag

Sentrale stikkord for den grønne innovasjonslinjen ved Nordahl Grieg vgs er tverrfaglig prosjektbasert fremtiden innovasjon, og nederst i dette blogginnlegget utdypes disse stikkordene.

Men først: I dag hadde vi gleden av å møte elevene som skal gjennomføre Grønn Innovasjon 2.0 fra høsten av. I den anledning hadde vi også invitert Helene Frihammer fra Klimapartnere Hordaland, som gav et svært inspirerende og engasjerende klimaforedrag.

helene1

Innledningsvis pekte Frihammer på de mange utfordringene verden møter i dag – alt fra klimaflyktninger til økt flomfare i Nordfjord. Deretter viste hun frem en rekke eksempler på hvordan kreative innovasjonsløsninger gir håp for fremtiden.

Tilstede på dagens samling var også noen av elevene fra det første kullet på grønn innovasjon, som koste seg med velsmakende pizza:

vg3

Men først og fremst var møtet i dag for de nye elevene som starter på grønn innovasjon kommende skoleår 2017/18.

bilde2

bilde3

Etter pizza og foredrag ble elevene utfordret til å skrive 6 ord om fremtidens klimautfordringer, og som dere ser var det mye spennende og variert som kom til uttrykk:

lapper

amanda     henrik

isakwi

mie

johan

magnus

maria

mathias

lapper2

Oppsummert ble dette en veldig givende dag på Nordahl Grieg videregående skole, hvor vi nå gleder oss stort til å sette igang med Grønn Innovasjon 2.0.

Nedenfor gis mer informasjon om hva denne grønne innovasjonslinjen handler om (deler av teksten nedenfor er tidligere publisert i blogginnlegget “På vei inn i fremtiden“).

Tverrfaglig og prosjektbasert
På grønn innovasjon skal det jobbes tverrfaglig. Akkurat det er forsåvidt ikke noe spesielt, de aller fleste av oss pedagoger har selvsagt samarbeidet på tvers av faggrenser tidligere. Men det unike er at denne tverrfagligheten er mye mer gjennomgripende på denne grønne innovasjonslinjen. Før vi gjennomførte grønn innovasjon for to år siden, hadde jeg så langt i min lærergjerning konsentrert meg utelukkende om “mine” fag, som er fysikk, matematikk og naturfag. Hva lærerne i Teknologi og Forskningslære og IT drev på med hadde jeg igrunnen ikke helt oversikt over. For ikke å snakke om fag som EBU og Markedsføring og ledelse, der var jeg nærmest blank! Men gjennom dette grønne innovasjonsprosjektet var det slutt på å sitte på hver vår tue. Nå skulle vi samarbeide tett alle sammen, og ett av de grepene vi gjorde for to år siden var å sitte sammen og diskutere de ulike fagenes kompetansemål og egenart. En av de viktige erkjennelsene slike diskusjoner gav meg, er at det ikke er nok å bruke fysikkunnskaper til å lage en teknologisk duppeditt som kan være bra for miljøet. Folk kjører for eksempel ikke elbil bare for at det er miljøvennlig. Derimot kan de tenkes å gjøre det hvis de kan kjøre i kollektivfelt, ha gratis offentlig parkering, slippe moms ved kjøp osv… Altså: For å skape et best mulig sluttprodukt, er vi avhengig av å samkjøre kompetansen fra en rekke ulike fag. Og det er nettopp denne tverrfagligheten som skal speile det grønne innovasjonsprosjektet: Gjennom skoleåret skal elevene jobbe prosjektbasert og bruke kunnskapen fra de ulike fagene til å komme opp med ulike produkter. Disse vil forhåpentligvis i noen tilfeller være så bra, lønnsomme og miljøvennlige at elevene kan selge det gjennom sin egen bedrift.

Fremtidig innovasjon
Hva skal vi jobbe med i fremtiden? Vi vet at samfunnet endrer seg raskere enn noengang før, og at mange av fremtidens jobber ennå ikke eksisterer. Vi vet at innovasjon vil være viktig for å videreutvikle og skape nye arbeidsplasser, og vi vet at teknologi har fått og vil ha en sentral rolle i menneskers liv. Vi vet også at grønne innovasjoner vil være bærekraftige og mer levedyktige enn de som ikke er klimavennlige. Vi vet at klimaet er truet, og at det skrikes etter de gode løsningene. Vi tror det er større muligheter for å lykkes med innovasjoner dersom ulike faggrupper jobber sammen. Dersom realister og økonomer jobber sammen om innovasjon, er det lettere å luke vekk tekniske og økonomiske svakheter ved innovasjonen.

For at Norge skal være en offensiv bidragsyter i samfunnsutviklingen, bør arbeidet med grønne innovasjoner starte i skolen. Gjennom å jobbe prosjektbasert vil både realfags- og økonomielevene få utvidet horisonten sin og få en langt bedre forståelse av hvordan samfunnet fungerer og hva som vil være de gode løsningene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s